رد یاب و دزدگیر خودرو,استراق سمع,استارت

دستگاه ردیاب ودزدگیرهمراه با استارت و استراق سمع و دیگر امکانات .مختصات و مکان خودرو و همچنین سرعت را برای کنترل فرزندان و یا سرقت

ادامه خواندن رد یاب و دزدگیر خودرو,استراق سمع,استارت

کنترل و دزدگیر,استراق سمع ,دماسنج و…. با sms

کنترل و دزدگیر با sms  با قابلیتهای فراوان .نگهبان منزل و باغ به هنگام مسافرت . قابلیت اتصال سنسور دود و اتش.ابیاری باغچه وباغ . اطلاع از ورود افراد متفرقه

ادامه خواندن کنترل و دزدگیر,استراق سمع ,دماسنج و…. با sms

everything