الودگی موتور سیکلت توهم یا واقعیت

موتور سیکلت از زمان اختراع تا به حال دگرگونیهای زیادی را تجربه کرده است و هر روز کاملتر از دیروز مورد استفاده قرار گرفته است .گروهی از ان به عنوان تفریح و ورزش ,گروهی از ان برای کارهای روزانه استفاده میکنند .اما در کشور ما فرهنگ موتور سواری همانند اتومبیل پیشرفتی نداشته است.به همین خاطر اکثر اتومبیل سواران و حتی مردم به راکبان موتور سیکلت به چشمی دیگر مینگرندو از انها بیزارند .از یک طرف صدا و سیما بجای ترویج فرهنگ موتور سواری با اوردن گروهی کارشناس نما بدون دلیل علمی موتور سیکلت را عامل آلودگی محیط زیست میدانند و از طرف دیگر نیروی انتظامی با کوچکترین بهانه ای با موتورسواران مانند جانیان برخورد کرده و وسیله را به پارکینگ هدایت میکنند که با مشکلات بسیار و بعد از چندین هفته و با صرف مبالغ زیاد به انها عودت داده میشود.چه بسیار از کسانی که به دلیل همین مشکلات عطای ان را به لقای ان بخشیدند و به اتومبیل روی اوردند. ای کاش به جای برخورد های قهر امیز فرهنگ موتورسواری ترویج میشد .مقایسه ی آلودگی موتور سیکلت و اتومبیل به شرح زیر است .خود مقایسه کنید کسانی که واقعا به فکر الودگی شهرها هستند کدامیک را انتخاب میکننددر صورتی که اکثر خودروهای در حال تردد یک یا دو سرنشین دارند .
۱-بنزین مصرفی موتور سیکلت در بدترین شرایط ترافیکی یک سوم اتومبیل است.روزگاری که روغن با بنزین در موتورسیکلتها میسوخت گذشته است و تمام مراحل سوخت با استاندار های امروزی انجام میشود .یعنی الودگی حاصل از سوخت بنزین در اتومبیل در خوشبینانه ترین حالت سه برابر موتور سیکلت است.
۲-بار ترافیکی موتور سیکلت یک جهارم اتومبیل است یعنی هر اتومبیل در حال تردد به اندازه ی جهار موتور سیکلت خیابان را اشغال میکند.
۳- سطح تماس لاستیکهای  اتومبیل حداقل چهار برابر موتورسیکلت میباشد.همچنین گرده های لنت حاصل از ترمز در اتومبیل نیز حداقل چهار برابر و با توجه به اینکه روزانه هزاران تن کربن معلق در هوا حاصل از انها  سایش انها منشر میشود .آلودگی ناشی از اتومبیل بمراتب بیشتر از موتور سیکلت خواهد بود.
۴- هزینه ی تعمیر وقطعات یدکی موتور سیکلت بمراتب کمتر از اتومبیل است و هزینه ی خانوار را کمتر به خود اختصاص میدهد .
و در نهایت ای کاش قضاوت مسولین براساس حقیقت و مصلحت کشور بود نه بر اساس قضاوت های شخصی.

everything